Witamina B6
Zdrowe jedzenie i witaminy

Uchylek pochewki lokciowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

Uchyłek pochewki łokciowej znajdujemy w głębi obwodowego kąta rany. Jeżeli pochewka uległa już przedziurawieniu przez sprawę ropną, należy otworzyć przestrzeń Parona jeszcze szerzej w kierunku dośrodkowym i po wprowadzeniu kleszczy wzdłuż przyśrodkowej strony kości łokciowej rozszczepiamy tkanki miękkie wzdłuż kleszczy także w więcej dośrodkowo położonej części przedramienia; dla zapewnienia odpływu wydzieliny ropnej przeciągamy dren gumowy przez oba cięcia w obrębie przedramienia, a do miejsca, w którym otworzyliśmy uchyłek pochewki, wkładamy pasek gazy zwilżonej wazeliną. Jeżeli stwierdzamy, że przestrzeń Parona nie została objęta sprawą ropną, otwieramy mimo to uchyłek pochewki nożyczkami, wycinając w tym miejscu okienko, żeby zapobiec sklejeniu się brzegów cięcia. Leczenie następowe. [patrz też: okulista poznań, fungicydy, jaskra ]

Comments are closed.