Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

METODA VAN SLYKEA ILOSCIOWEGO OZNACZANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

METODA VAN SLYKEA ILOŚCIOWEGO OZNACZANIA MOCZNIKA W KRWI Zasada: ilość mocznika oznacza się z ilości amoniaku powstającego w krwi przy zadziałaniu ureazy. Odczynniki: 1) ureaza; 2) cytrynian potasu “in eubstomtior ; 3) alkohol kaprylewyj 4) 1j100.N kwas solny lub siarkowy; 5) 1j100.N ług sodowy; 6) wskaźnik Pattersona o składzie: 100 ml 0,02ro czerwieni metylo- wej i 30 ml 0,1 ro błękitu metylenowego. Sprzęt: 1) przyrząd złożony z 2 probówek z sobą połączonych; 2) mikrobiureta; 3) łaźnia wodna z termometrem; 4) pipety pojemności 1 ml, 3 mI, 5 ml i 15 mI. Etap 3: W celu przeprowadzenia z probówki A do probówki B amoniaku wytworzonego z mocznika krwi przepuszcza się w ciągu 30 sekund po- wietrze z probówki A do probówki B. Etap 4: Otworzywszy probówkę A wsypujemy do niej 4-5 gramów węglanu potasu i przepuszczamy szybko powietrze z probówki A do pro- bówki B; wytworzony amoniak zostaj e związany w probówce B przez Wykonanie: Etap 5: Dla rozłożenia mocznika z wytworzeniem amoniaku do probówki A przyrządu wlewa się 3 ml krwi cytrynia- nowej (zawierającej Ira suchego cytry- nianu potasowego) i dodaje się 1 ml lOro ureazy lub jeden sproszkowany kołaczyk ureazy Squibb, 5 ml wody przekroplonej i kropli alkoholu kaprylowego; miesza- ninę po zamknięciu probówki korkiem ogrzewa się na łaźni wodnej przez 10 mi- nut w ciepłocie 400C. Read the rest of this entry »

Comments Off