Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Posts Tagged ‘skierowania nfz i kolejka’

Transplantacja klatki piersiowej

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W sensie przenośnym i dosłownym transplantacja serca jest ideą, która od dawna rozpalała wyobraźnię zarówno społeczeństwa wschodniego, jak i zachodniego. Lieh Tzu, pradawny chiński historyk, donosił, że około 100 lat po napisaniu przez Ezechiela: Zamienię twoje serce z kamienia sercem z ciała (Ezechiela 36:26), wybitny lekarz, Pien Ch iao, wykonał wymiana serc między dwiema osobami w celu przywrócenia równowagi ich niezrównoważonej energii yin i yang oraz użycie mieszaniny tradycyjnych leków w celu zapewnienia sukcesu operacji. Podstawy nowoczesnego przeszczepu serca zostały jednoznacznie określone w badaniach Normana Shumwaya, który wraz z córką redagował ten wieloautoryczny zbiór wkładów swoich stażystów i współpracowników. Graficzne, a zarazem anegdotyczne opisy w książce ilustrują zdolność Shumwaya do zdefiniowania problemów i pobudzania jego uczniów do ich badania, a także jego herkulesowej wytrwałości w obliczu monumentalnych przeszkód do przełożenia odkryć na praktykę lekarską. Historyczne opisy i prezentacje starannie opracowanych algorytmów służących do prowadzenia praktyki klinicznej to dwie wyjątkowe cechy tej książki. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘skierowania nfz i kolejka’

Transplantacja klatki piersiowej

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W ich kompleksowym przeglądzie mechanizmów osteodystrofii nerek, Hruska i Teitelbaum (wydanie z 20 lipca) nie wspominają o roli kwasicy. Dieta wysokofosforanowa przeciętnego dorosłego Amerykanina wytwarza około 100 mmol jonów wodoru dziennie. Niezdolność niezdrowej nerki do wydalania tego endogennie produkowanego kwasu powoduje kwasicę metaboliczną, która stymuluje osteoklastyczną resorpcję kości.2,3 Zatem szkielet, główne źródło buforu alkalicznego, jest powoli konsumowany w obronie przed kwasicą metaboliczną. Ta wywołana kwasem resorpcja kości jest obecna we wcześniejszych stadiach przewlekłej niewydolności nerek, ale w późnym okresie choroby jest przyćmiona przez wtórną nadczynność przytarczyc, niedobór 1,25-dihydroksywitaminy D i inne procesy omówione w przeglądzie.
Jak twierdzą Hruska i Teitelbaum, dieta niskofosforanowa i podawanie węglanu wapnia lub octanu wapnia są przydatne w utrzymywaniu prawidłowych stężeń fosforanów w surowicy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘skierowania nfz i kolejka’

Transplantacja klatki piersiowej

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W późniejszych doświadczeniach (Adrian, Saul, Davis) okazało się, że istnieją dwa różne źródła prądów, które zapisywał galwanometr, a mianowicie: 1) ślimak dostarcza tak zwanych prądów ślimaka, 2) nerw zaś słuchowy dostarcza prądów czynnościowych nerwu. Te dwa anatomicznie różne źródła (tj. ślimak i nerw) dostarczają różnych zupełnie gatunków prądu. Zdołano wykryć szereg różnic między potencjałem ślimaka a potencjałem nerwu (czyli prądem czynnościowym nerwu), i tak: 1) Ogólne znieczulenie znosi potencjał nerwu, tymczasem potencjał ślimaka utrzymuje się nadal. 2) Potencjał nerwu znika znacznie szybciej po śmierci zwierzęcia, gdy tymczasem potencjał ślimaka utrzymuje się jeszcze dość długo. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘skierowania nfz i kolejka’

Transplantacja klatki piersiowej

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries