Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Szczur glodny jest ruchliwszy od najedzonego, a samica szczura wykazuje cykle aktywnosci odpowiadajace cyklom rui

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Szczur głodny jest ruchliwszy od najedzonego, a samica szczura wykazuje cykle aktywności odpowiadające cyklom rui. W odniesieniu do ludzi twierdzenie stoików, choć niekiedy prawdziwe, trzeba jednak zaopatrzyć w dwa zastrzeżenia: Redukcja napięcia jakiejkolwiek potrzeby psychicznej nigdy nie jest całkowita. Żadna nie daje się zaspokoić w pełni, bez reszty. Nasycona na elementarnym poziomie wspina się wyżej, żąda więcej. Nie ma takiego dnia, by wszystkie potrzeby człowieka były nasycone. Charakterystyczną jego cechą jest bowiem zdolność do modyfikacji l komplikowania już odczuwanych potrzeb i tworzenia nowych. Niektórzy psycholodzy nawet sądzą,: że wymagania zawsze rosną szybciej niż możliwości zaspokojenia. To zbyt śmiałe uogólnienie, ale prawdą jest, że na ogół dopiero po zaspokojeniu potrzeb bardziej podstawowych ożywiają się subtelniejsze, które jakby czekają w kolejce, by upomnieć się o swoje prawa. A przecież te subtelniejsze potr zeby, choć później obudzone, są nie mniej od podstawowych uparte w swoich dążeniach i pobudzające w swym niedosycie. A zatem odpowiemy stoikom, że: a) suma dopingujących napięć może, ale nie musi zmniejszać się nawet w najpomyślniejszych okolicznościach b) dynamtka działania pochodząca z niedosytu potrzeb prostszych, np. potrzeby zabezpieczenia bytowego, nie musi być płodniejsza i wartościowsza od inspiracji potrzeb bardziej wysublimowanych, np. potrzeby dobrego o sobie mniemania. [hasła pokrewne: opinie na temat leku contix, endometrioza a rak, endometrioza w powłokach brzusznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza a rak endometrioza w powłokach brzusznych opinie na temat leku contix