Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Przewlekła obturacyjna choroba płuc ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Istnieją dobre dyskusje na temat zmęczenia mięśni wdechowych i dynamicznej hiperinflacji, w tym wskazówki dotyczące zarządzania tymi ważnymi, ale wciąż niedocenionymi zjawiskami. Dyskusja na temat wentylacji mechanicznej jest zdrowa, ale wydaje się datowana w odniesieniu do wentylacji wspomaganej ciśnieniem jako nowy tryb , który nie ma stopy rezerwowej dla pacjentów z niepewnym napędem wentylacyjnym. Nie ma wzmianki o wentylacji kontrolującej ciśnienie, która również jest dobrze ugruntowana i może łatwo obejść ten problem. Redaktorami tej książki i dwiema trzecimi jej autorów są Brytyjczycy, ale zarówno redaktorzy, jak i wydawca dołożyli wszelkich starań, aby była ona przyjazna dla użytkownika i miała zastosowanie w praktyce po tej stronie Atlantyku. Ten wysiłek ogólnie się powiódł. Większość pisma ma jasność i elegancję typową dla brytyjskich podręczników, ale z amerykańską pisownię, skróty i użycie. Czasami zamiast DLCO pojawia się pełzanie TLCO dla zdolności dyfuzyjnej, tds dla tid i takie poślizgi nie stanowią przeszkody dla czytelnika.
Jeśli chodzi o treść i podejście kliniczne, z satysfakcją zauważyłem, jak rzadko myślałem, że interpretacje lub porady będą prawdopodobnie inne w Stanach Zjednoczonych. Wyjątkiem jest rozdział dotyczący tlenoterapii domacicznej, w którym wymienione wskazania obejmują krótkotrwałą terapię tlenową w celu łagodzenia objawów i tymczasowe złagodzenie objawów , a opcje podawania w domu obejmują ściśle dopasowane maski wymagające minimalnego przepływu tlenu szybkość od 4 do 6 litrów na minutę. To zastosowanie tlenoterapii w domu musi być ograniczone do Zjednoczonego Królestwa. Dyskusja na temat ekonomicznych aspektów długotrwałej terapii tlenowej koncentruje się również na brytyjskiej praktyce, dając wszystkie koszty w funtach szterlingach i odnosząc się tylko do amerykańskiego programu Medi-Care . W rzeczywistości Medicare wywiera głęboki wpływ na koszty i kliniczne podawanie tlenoterapii domowej w kraju i za granicą.
Ta bardzo dobrze wykonana książka powinna być cenna dla wszystkich klinicystów, którzy opiekują się pacjentami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Chociaż redaktorzy stwierdzają w przedmowie, że nie podjęli próby pokrycia wszystkich aspektów tego złożonego zaburzenia, dodają: mamy nadzieję, że czytelnik znajdzie wgląd w naukowe podstawy tej choroby i pewne wskazówki dotyczące praktycznej opieki nad tymi chorobami. pacjentów . W tym celu osiągnęli bardzo dobry wynik.
David Pierson, MD
Harborview Medical Center, Seattle, WA 98104

[więcej w: niedoczynność tarczycy a depresja, przychodnia portowa rejestracja, czerniak złośliwy rokowania ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: czerniak złośliwy rokowania niedoczynność tarczycy a depresja przychodnia portowa rejestracja