Witamina B6
Zdrowe jedzenie i witaminy

Potrzeba bezpieczenstwa kaze nam takze darzyc sympatia ludzi, którzy budza zaufanie, a jeszcze wieksza tych, którzy jak to odczuwamy sa niezawodnym oparciem w zyciowych katastrofach

Posted in Uncategorized  by admin
March 16th, 2018

Potrzeba bezpieczeństwa każe nam także darzyć sympatią ludzi, którzy budzą zaufanie, a jeszcze większą tych, którzy jak to odczuwamy są niezawodnym oparciem w życiowych katastrofach. Potrzeba opieki, pomocy i ochrony pewnej, rozumnej i kochającej cechuje nie tylko rozpieszczonych jedynaków, a mocny partner życiowy jest bohaterem snów nie tylko anemicznych panienek. W różnych marzeniach różnie się on przedstawia, ale przeważnie odznacza się lojalnością, inteligencją, zmysłem opiekuńczym i gospodarnością, opanowaniem i odwagą, energią, i łatwością podejmowania pracy lub walki. ŹRÓDŁA POCZUCIA ZAGROŻENIA Potrzeba bezpieczeństwa odzywa się tym silniej, im większe jest – uzasadnione lub nie – poczucie zagrożenia. Zależy ono w pierwszym rzędzie od czynników zewnętrznych, takich jak np. obcość Otoczenia. Sześcioletnia Krysia będąc na wakacjach u cioci prosi, by nie gaszono światła w jej pokoju. “Przecież w domu zasypiasz w ciemności” – Przekonuje ciocia. “Tak, ale tam jest moja ciemność” – odpowiada Krysia. Do innych zewnętrznych źródeł zagrożenia należy służbowa lub emocjonalna zależność od nieobliczalnych osób, – niespodziewane, nielogiczne reakcje kolegów lub rodziny, wymagania przerastające możliwości danego osobnika, życie w niechętnym lub wrogim środowisku, nadciągające duże zmiany (np. rozwód, wyprowadzenie się dorosłego dziecka, przejście na emeryturę). W szerszym zakresie poczucie zagrożenia powstaje wtedy, gdy w kraju panuje bezrobocie lub terrer, i oczywiście, gdy,pokazauje się widmo wojny. [patrz też: dom starców, laryngolog wrocław, dom dla osób starszych ]

No Comments »

Chcemy byc pewni zdrowia, opieki, zarobku i osobistego prestizu

Posted in Uncategorized  by admin
March 15th, 2018

Chcemy być pewni zdrowia, opieki, zarobku i osobistego prestiżu. Pytanie: “Ale czy zawsze będziesz mnie kochać?” wiecznie się powtarza, mimo swej naiwności. Stabilizacja jest dla wielu zawsze atrakcyjnym hasłem. Zakłady ubezpieczeń są bankowym mocarstwem. Szacunek dla siwych włosów obwarowuje się przykazaniami obyczaju i religii, nawet przesądami: według wierzeń panujących w dużej części Afryki źle traktowany stary człowiek mści się po śmierci” Ta pewność i gwarancja przyszłego zaspokojenia jest koniecznym (choć na pewno niewystarczającym) warunkiem zadowolenia z życia. Podobnie jak oczekiwanie może być radośniejsze od samego zaspokojenia, tak strach przed stratą bywa gorszy niż sama strata. “Więcej jest rzeczy, które nas trwożą, niż tych, które nas gnębią” (Montaigne). “Tylko patrząc spokojnie w przyszłość można cieszyć się teraźniejszością; można być szczęśliwym z ciężkim dniem, ale nie z groźnym jutrem” (W. Tatarkiewicz) . Pragnienie pewności wzbudza pociąg do optymistów. Zwłaszcza dzieci garną się do ludzi pogodnych, a unikają melancholików. To zdrowy odruch. Psycholodzy i psychiatrzy dowodzą, że w domach ponurych wyrastają dzieci, które przy najlepszym nawet zaopatrzeniu w dobra materialne nie są i nie mogą być szczęśliwe, dzieci, w których razem z inteligencją, wiedzą i siłą, rozwijać się “będą lęki, nerwice i inne postacie nieprzystosowania. A człowiek dorosły? On także szuka towarzystwa wzmacniającego na duchu, unika czarnowidzów, tłumiących płomyki entuzjazmu i zaufania, unika wszystkiego, co wywołuje uczucie niemocy. [więcej w: osocze bogatopłytkowe w ortopedii, kursy dla fizjoterapeutów, dom dla osób starszych ]

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »