Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

METODA VAN SLYKEA ILOSCIOWEGO OZNACZANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

METODA VAN SLYKEA ILOŚCIOWEGO OZNACZANIA MOCZNIKA W KRWI Zasada: ilość mocznika oznacza się z ilości amoniaku powstającego w krwi przy zadziałaniu ureazy. Odczynniki: 1) ureaza; 2) cytrynian potasu “in eubstomtior ; 3) alkohol kaprylewyj 4) 1j100.N kwas solny lub siarkowy; 5) 1j100.N ług sodowy; 6) wskaźnik Pattersona o składzie: 100 ml 0,02ro czerwieni metylo- wej i 30 ml 0,1 ro błękitu metylenowego. Sprzęt: 1) przyrząd złożony z 2 probówek z sobą połączonych; 2) mikrobiureta; 3) łaźnia wodna z termometrem; 4) pipety pojemności 1 ml, 3 mI, 5 ml i 15 mI. Etap 3: W celu przeprowadzenia z probówki A do probówki B amoniaku wytworzonego z mocznika krwi przepuszcza się w ciągu 30 sekund po- wietrze z probówki A do probówki B. Etap 4: Otworzywszy probówkę A wsypujemy do niej 4-5 gramów węglanu potasu i przepuszczamy szybko powietrze z probówki A do pro- bówki B; wytworzony amoniak zostaj e związany w probówce B przez Wykonanie: Etap 5: Dla rozłożenia mocznika z wytworzeniem amoniaku do probówki A przyrządu wlewa się 3 ml krwi cytrynia- nowej (zawierającej Ira suchego cytry- nianu potasowego) i dodaje się 1 ml lOro ureazy lub jeden sproszkowany kołaczyk ureazy Squibb, 5 ml wody przekroplonej i kropli alkoholu kaprylowego; miesza- ninę po zamknięciu probówki korkiem ogrzewa się na łaźni wodnej przez 10 mi- nut w ciepłocie 400C. Etap 6: Do probówki B przyrządu wlewa się dokładnie 15 mI 1j100.N. kwasu solnego lub siarkowego, dodaje 2 krople alkoholu kaprylowego i 4 krople wskaź- nika Pattersona, po czym łączy się pro- bówki A i B w sposób uwidoczniony na znajdujący się w niej kwas; czas przepuszczania powietrza trwa od 5 do 30 minut, zależnie od ilości przepuszczanego powietrza. Etap 7 : Ilość niezwiązanego kwasu w probówce B oznacza się mia- reczkowaniem zawartości probówki 1/100 N ługiem sodowym. Etap 8: Oznacza się ilość amoniaku w samej ureazie ; postępowanie jest takie samo jak z krwią z tą różnicą, że zamiast krwi bierze się 3 mI wody przekroplonej. Obliczenie: Jeżeli dla związania amoniaku, zawartego w samej ureazie, zużyto b ml mianowanego roztworu kwasu a dla związania amo- niaku powstałego w krwi z mocznika pod wpływem ureazy – a ml, to na zobojętnienie amoniaku, który powstał z mocznika krwi, trzeba było zużyć ar-b ml kwasu. Mnożąc tę ilość przez 0,D1 otrzymujemy w gramach ilość mocznika w 100 ml badanej krwi. [więcej w: , krem neutrogena, stomatologia Kraków, foteliki dla dzieci ]

Tags: , ,

No Responses to “METODA VAN SLYKEA ILOSCIOWEGO OZNACZANIA”

 1. Igor Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet psychoterapii lublin[...]

 2. Marlena Says:

  eczę się na migotanie przedsionków serca

 3. Klaudia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: żeń szeń[...]

 4. Tan Stallion Says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 5. Bugger Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dom starców[...]

 6. Patrycja Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

Powiązane tematy z artykułem: foteliki dla dzieci krem neutrogena stomatologia Kraków