Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

METODA HEILMEYERA I KREBSA ILOsCIOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

METODA HEILMEYERA I KREBSA ILOśCIOWEGO OZNACZANIA W KRWI KWASU MOCZOWEGO Zasada: Po odbiałczeniu surowicy krwi oznacza się w niej ilość kwasu moczowego w fotometrze Pulfricha przy pomocy odczynnika Folina. Odczynniki: 1) 1,5510 roztwór octanu uranylu; 2) odczynnik Folina ; 50 gramów wolframianu sodu ogrzewa się przez 2-24 godziny przy użyciu chłodnicy zwrotnej z 40 ml 85% kwasu fosforowego o ciężarze właściwym 1,7 i z 350 ml wody; po ostu- dzeniu dopełnia się wodą do 500 ml ; 3) 22% roztwór sody; 4) woda przekroplona. Sprzęt: 1) fotometr Pulfricha; 2) pipety pojemności 12 ml, 8 ml, 4 ml, 3,6 ml i 0,4 ml ; 3) probówki chemiczne; 4) lejek i sączki. Wykonanie: Etap 1: (odbiałczenie surowicy) : Do 4 ml surowicy dodaje się 4 ml octanu uranylu (odczynnik 1) i 12 ml przekroplonej wody i po staran- nym wstrząsaniu odsącza od strąconego białka. Etap 2: (oznaczanie kwasu moczowego): Do 8 ml przej rzystego przesączu dodaje się 0,4 ml odczynnika Folina (odczynnik 2) i 3,6 ml roz- tworu sody (odczynnik 3). Otrzymany niebieski płyn bada się w foto- metrze Pulfricha przy użyciu filtru S 61 lub S 57 przy grubości warstwy badanego płynu 20 mm. Do kontrolnego naczyńka wlewa się wody prze- kroplonej, przy czym grubość j ej warstwy powinna wynosić także 20 mm. Wynik odczytuje się między 8 a najpóźniej 20 minutą od chwili dodania roztworu sody. Obliczenie: Ilość kwasu moczowego w 100 ml surowicy przy użyciu filtru S 61 wynosi 6,8 mg, pomnożony przez współczynnik ekstynkcji, którego wiel- kość odczytuje się na skali fotometra. Przy użyciu filtru S 57 ilość kwasu moczowego w 100 surowicy równa się 9,49 mg, pomnożonych przez ten współczynnik. Przy małej ilości surowicy całe oznaczanie przeprowadza się z 2 ml surowicy i z pozostałymi odczynnikami, wziętymi w 2-krotnie mniej szej ilości. Jeżeli ostatecznego przesączu nie wystarcza do wypełnienia na- czyńka fotometru 20 mm, to używa się naczyńka 10 mm. W tych warunkach ilość kwasu moczowego w 100 ml surowicy oblicza się przy użyciu filtru S 61 przez pomnożenie 13,6 przez współczynnik ekstyncji a przy użyciu filtru S 57 mnożąc 18,7 mg przez ten współ- czynnik. U zdrowego człowieka ilość kwasu moczowego przy oznaczaniu tą me- todą wynosi 2-5 mg%. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, rehabilitacja, trądzik ]

Tags: , ,

No Responses to “METODA HEILMEYERA I KREBSA ILOsCIOWEGO”

 1. Kingfisher Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatologia protetyka cennik[...]

 2. Oliver Says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 3. Flakes Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu termogeniki[...]

 4. Pinball Wizard Says:

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

Powiązane tematy z artykułem: artykuły fryzjerskie trądzik rehabilitacja