Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Gwaltowne skrety sa rzadkie (nie dopuszczaja do nich sily inercji i koleiny okolicznosci)

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Gwałtowne skręty są rzadkie (nie dopuszczają do nich siły inercji i koleiny okoliczności). Ponieważ jednak – z pewnymi wyjątkami – napięcie syconej potrzeby słabnie, psychiczne siły organizmu, które do wczoraj tylko jej chciały służyć, dziś zwracają się w inną stronę. Po władzę dyrygenta, życia psychicznego sięga jakaś inna potrzeba. Orkiestra ulega reorganizacji. Miejsce pierwszego skrzypka i pierwszego wiolonczelisty zajmuje do niedawna drugoplanowy artysta. Najważniejsi stają się inni niż dotychczas ludzie i inne idee. Człowiek, który przez długie lata szukał odpowiedzi na pytanie z zakresu ruchu elektronu i znalazł ją, powiada, że powinien był raczej szukać dziewczyny. Społeczeństwo, w którym zatriumfowała sprawiedliwość, nie dostrzega jej, nie przywiązuje do niej specjalnego znaczenia, ma inne cele i gotowe jest darzyć zaufaniem nie tyle zasłużonych bojowników sprawiedliwości, ile raczej szermierzy idei, które odzwierciedlają jego aktualny układ potrzeb. Podobne obserwacje nasunęły hipotezę hierarchicznej struktury potrzeb (Maslow). Według niej pierwszeństwo mają potrzeby związane z przemianą materii, a więc biologiczne. Dopiero po ich zaspokojeniu silniej przemawiają potrzeby zabezpieczenia się przed bólem i przykrościami fizycznymi. Po ich nasyceniu, mogą dojść do głosu potrzeby przynależności i miłości, akceptacji i posiadania dzieci. Do następnej grupy należą potrzeby prestiżu, uznania i znaczenia. Dalej, kolejno – potrzeba informacji, rozumienia, piękna, samourzeczywistnienia się (to jest przeświadczenia, że się żyje pełnią swoich możliwości), dobrej samooceny, rozwoju i doskonalenia się. Pogląd Masłowa jest przekonujący, pod warunkiem, że mówimy tylko o dużym prawdopodobieństwie: zaspokojenie niższych potrzeb stwarza dobre warunki rozwoju wyższych, ale wcale tego rozwoju nie przesądza i nie jest nawet warunkiem koniecznym iluż to wielkich artystó w i myślicieli pracowało o głodzie i chłodzie! Na marginesie warto zaznaczyć, że nastolat przed Maslowem Marks traktował wzrost potrzeb jako jeden z mierników postępu społecznego, a swój ideał osobowości charakteryzował jako uniwersalnie rozwinięty i posiadający bogate potrzeby zarówno materialne, jak „duchowe. [podobne: czerniak złośliwy rokowania, opinie na temat leku contix, leki nadcisnieniowe wykaz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: czerniak złośliwy rokowania leki nadcisnieniowe wykaz opinie na temat leku contix