Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

fale o niskiej czestotliwosci wstrzasaja najsilniej czesciami blony

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Doświadczenia te wykonane były na preparatach uzyskanych ze zwierząt i na modelach. Okazało się przy tym, że zachodzi zdumiewająca zgodność pomiędzy obserwacjami dokonywanymi pod mikroskopem na ślimaku zwierząt a doświadczeniami na bardzo prostych modelach. Prace te potwierdziły, że fale o niskiej częstotliwości wstrząsają najsilniej częściami błony podstawowej leżącymi, w pobliżu szczytu ślimaka, fale zaś o wysokiej częstotliwości – częściami leżącymi u podstawy ślimaka (okolica okienkowa), Doświadczenia te obaliły natomiast przypuszczenia o selekcyjnym drganiu rezonatorów pod wpływem tonów czystych i o różnej sile napięcia włókien-rezonatorów w różnych częściach błony podstawowej. W obserwacji bezpośredniej pod mikroskopem błona podstawowa okazała się raczej jednorodna i nie napięta nadmiernie, Odległość od okienek, i wysokość słupa cieczy okazały się momentami istotnymi dla umiejscawiania się największych wychyleń błony podstawowej lub tworzenia się wirów pod wpływem fal o różnej częstości drgania. [więcej w: dawca komórek macierzystych na czym polega, tomografia komputerowa zatok warszawa, usg jamy brzusznej bielsko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dawca komórek macierzystych na czym polega tomografia komputerowa zatok warszawa usg jamy brzusznej bielsko