Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Edycja genowa CCR5 w autologicznych komórkach T CD4 osób zakażonych wirusem HIV AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Po zakończeniu 12-tygodniowej przerwy w leczeniu mediana limfocytów T CD4 wynosiła 872 na milimetr sześcienny; mediana spadku od początku przerwy wyniosła 237 . 315 komórek na milimetr sześcienny (P = 0,69). Podobnie, mediana liczby krążących komórek T CD4 zmodyfikowanych CCR5 spadła z 259 na milimetr sześcienny na początku przerwy w leczeniu do 126 na milimetr sześcienny na końcu przerwy w leczeniu (P = 0,03), z medianą zmniejszenia o 126 . 76 komórek na milimetr sześcienny. Wraz z replikacją HIV mediana liczby limfocytów T CD8, która wynosiła 605 na milimetr sześcienny na początku przerwy w leczeniu, osiągnęła najwyższy poziom 845 na milimetr sześcienny na koniec przerwy w leczeniu, w 16 tygodniu (p = 0,69). . Figura 4. Figura 4. Komórki T CD4 zmodyfikowane przez CCR5 podczas przerwy w leczeniu. Mediana liczby dla całkowitej liczby limfocytów T CD4, niezmodyfikowanych limfocytów T CD4 i limfocytów T CD4 zmodyfikowanych CCR5 dla wszystkich pacjentów w kohorcie wykreślono w panelu A. Komórki T CD4 zmodyfikowane względem CCR5 we krwi przedstawiono jako frakcję komórek CD4 ( Panele B i D) oraz jako ułamek białych krwinek (panele C i E).
Następnie, po wznowieniu leczenia przeciwretrowirusowego, mediana liczby limfocytów T CD8 zmniejszyła się do poziomów przerywania przed leczeniem w 24. tygodniu, a mediana limfocytów T CD4 stopniowo zwiększała się do 1007 na milimetr sześcienny przed końcem 36-go roku życia. badanie tygodniowe. Kinetyka spadku komórek T CD4 zmodyfikowanych CCR5 i niezmodyfikowanych komórek T CD4 może się różnić (Figura 4A). Przy zastosowaniu mieszanej regresji kwantylowej szybkość spadku podczas przerwy w leczeniu była istotnie większa w przypadku mediany niezmodyfikowanych komórek T CD4 (-7,25 komórek na dzień, 95% przedział ufności [CI], -12,14 do -2,94) niż w przypadku Modyfikowane CCR5 limfocyty T CD4 (-1,81 komórek dziennie, 95% CI, -3,08 do -0,46) (P = 0,02). Jednak różnica w spadku średniej liczby komórek w czasie nie osiągnęła istotności, gdy porównano je za pomocą liniowego modelu efektów mieszanych (P = 0,08).
W celu dalszej oceny bezpieczeństwa wlewów i przerwania leczenia, mierzono również DNA HIV w PBMC pacjentów za pomocą testu kropelkowej cyfrowej polimerazy-reakcji łańcuchowej (PCR), który jest bardziej czuły na czynnik około 100 niż w przypadku konwencjonalnych testów. Pomimo około 3-log10 wzrostu średniej liczby kopii HIV-RNA w osoczu, poziom DNA HIV nie zmienił się u pięciu pacjentów podczas przerwy w leczeniu, był istotnie zwiększony u jednego pacjenta podczas przerwy w leczeniu i powrócił do wartości wyjściowej u pacjentów. wszystkich sześciu pacjentów po wznowieniu leczenia przeciwretrowirusowego (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Przebadaliśmy również liczbę kopii gag, genu kodowanego przez DNA HIV, we krwi obwodowej uczestników kohorty 2 (ryc.
[przypisy: lapacho czerwone, opinie na temat leku contix, usg jamy brzusznej bielsko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lapacho czerwone opinie na temat leku contix usg jamy brzusznej bielsko