Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Edycja genowa CCR5 w autologicznych komórkach T CD4 osób zakażonych wirusem HIV AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zmiany w wiremii podczas przerwy w leczeniu. Panel A przedstawia obciążenia wirusem HIV (HIV RNA) dla sześciu pacjentów w grupie 1. SB-728-T podano w infuzji w dniu 0. 12-tygodniowe (84 dni) przerwanie leczenia (obszar zacieniowany) rozpoczęto w dniu 28 i zakończono w dniu 112. Przerwa w leczeniu została przerwana przedwcześnie, w 84 dniu (tydzień 8 okresu przerwy) u Pacjentów 204 i 251. Kropkowane linie oznaczają przywrócenie wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej. Pokazano również historyczny punkt odpowiedzi HIV-RNA dla każdego pacjenta. Granicę wykrywalności (LOD) dla testu obciążenia wirusem wykreślono na 50 kopii. Pacjent 205 był heterozygotyczny względem delta32 CCR5. Panel B pokazuje medianę limfocytów T CD4, komórek T CD8 i liczby limfocytów T zmodyfikowanych CCR5 w kohorcie podczas przerwania leczenia, jak również miano wirusa. Uczestnicy w kohorcie przeszli 12-tygodniową przerwę w leczeniu, które rozpoczęło się 4 tygodnie po infuzji SB-728-T. Obciążenie wirusem, mierzone za pomocą RNA HIV, było poniżej granicy wykrywalności u wszystkich sześciu pacjentów na początku przerwy w leczeniu. Obciążenie wirusem stało się wykrywalne u czterech z sześciu pacjentów (66,7%) w 2 do 4 tygodni po ustaniu HAART i osiągało szczyt od 6 do 8 tygodni. Przerwa w leczeniu została przerwana przedwcześnie, w 8 tygodniu, w Pacjentce 204 i Pacjentce 251 (Figura 3A). W Patencie 204 HAART został wznowiony z powodu trzech kolejnych wartości RNA HIV przekraczających 100 000 kopii na mililitr, co stanowiło prospektywną regułę zatrzymania. W Pacjent 251 ponownie wznowiono HAART, ponieważ główny dostawca pacjenta był zaniepokojony gwałtownym wzrostem miana wirusa. U czterech pacjentów, którzy ukończyli 12-tygodniową przerwę w leczeniu, obciążenie wirusem podczas przerwy zmniejszyło się średnio o 1,2 log10 (zakres od 0,5 do 2,1) od poziomu szczytowego podczas nieobecności HAART (p = 0,07). Pacjent 205, który miał wstępną wirusową wartość zadaną 165 000 kopii na mililitr i który później odkryliśmy, jest heterozygotyczny pod względem delta32 CCR5, nie wykazywał wzrostu obciążenia wirusem aż do 6. tygodnia przerwy leczenia, kiedy to obciążenie wirusem z 6247 kopii na mililitr, wartość poniżej wartości zadanej. Obciążenie wirusowe u tego pacjenta zmniejszyło się później i było poniżej granicy wykrywalności przed ponownym wprowadzeniem HAART.
W kohorcie mediana krążących liczby limfocytów T CD4 zmieniła się z 1849 na milimetr sześcienny (zakres od 720 do 2881) na początku przerwy w leczeniu do 1711 na milimetr sześcienny (zakres od 719 do 2341) na początku wiremii ( po 2 tygodniach przerwy w leczeniu) (P = 0,38). W stosunku do początku przerwy, w 4. tygodniu mediana liczby limfocytów T CD4 nadal spadała, do 1095 na milimetr sześcienny w szczycie wiremii, w tygodniu 10 (P = 0,06) (Figura 3B)
[przypisy: symulator farmy 2015 allegro, contix opinie, sab simplex allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Edycja genowa CCR5 w autologicznych komórkach T CD4 osób zakażonych wirusem HIV AD 6”

  1. Roksana Says:

    Moja babcia miała raka płuca

  2. Kacper Says:

    [..] Cytowany fragment: farmacja[...]

  3. Lord Nikon Says:

    Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: contix opinie sab simplex allegro symulator farmy 2015 allegro