Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Edycja genowa CCR5 w autologicznych komórkach T CD4 osób zakażonych wirusem HIV AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Modyfikowane CCR5 komórki T CD4 stanowiły w dniu 21 średnio 0,6%, 1,1%, 0,4% i 0,4% (i mediana 0,8%, 0,4%, 0,2% i 0,2%) jednojądrzastych komórek błony śluzowej odbytnicy, Odpowiednio 42, 112 i 252. Modyfikowane CCR5 limfocyty T CD4 można było śledzić po infuzji z powodu utworzenia duplikacji pięciu nukleotydów (pentamer), która wystąpiła w około 25% zmodyfikowanych komórek.10 Dlatego też całkowita liczba komórek zmodyfikowanych genem jest obliczana przez pomnożenie liczba komórek z powtórzeniem pentameru o cztery (patrz Dodatek dodatkowy). Po wlewie zaobserwowaliśmy wzrost liczby krążących limfocytów T CD4 zmodyfikowanych CCR5 (Figura 2A), z poziomami maksymalnymi obserwowanymi w tygodniu (zakres pomiędzy 12 pacjentami, 30 do 1106 komórek na milimetr sześcienny). Mediana stężenia komórek T CD4 zmodyfikowanych CCR5 po tygodniu wynosiła 250 komórek na milimetr sześcienny. Stanowiło to medianę 8,8% komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) i 13,9% komórek T CD4 w przedziale naczyniowym (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Liczba komórek T CD4 zmodyfikowanych CCR5 stanowiła podobny odsetek krążących limfocytów T CD4 i PBMC u uczestników zi bez odpowiedniego odzyskiwania komórek T CD4 po HAART (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Czas do osiągnięcia poziomu szczytowego (znanego jako Tmax) komórek zmodyfikowanych genem wynosił od 3 do 14 dni (mediana, 7). Liczba komórek zmodyfikowanych genetycznie w przedziale naczyniowym uległa umiarkowanemu zmniejszeniu, z szacowanym średnim okresem półtrwania wynoszącym 48 tygodni przy medianie obserwacji trwającej 64 tygodnie (zakres od 24 do 142). Zmodyfikowane genetycznie komórki T można było wykryć u wszystkich pacjentów we wszystkich kolejnych punktach czasowych zbadanych podczas długoterminowego badania kontrolnego, najdłuższe jak do tej pory było 42 miesiące u pierwszego pacjenta, w którym to czasie komórki T CD4 zmodyfikowane względem CCR5 były obecne w stężeniu 13 komórek na milimetr sześcienny, co odpowiada 0,6% krążących PBMC i 1,7% krążących komórek T CD4, odpowiednio.
Przemyt zmodyfikowanych CCR5 komórek T CD4 na błonę śluzową odbytnicy
U ludzi przedział naczyniowy zawiera do 2% masy komórek T, podczas gdy tkanki śluzówki są największym rezerwuarem limfoidalnym, zawierającym co najmniej 50% masy limfocytów T. 21 W tym badaniu zmodyfikowany CCR5 CD4 T komórki wykryto we wszystkich próbkach z biopsji odbytnicy. Jeden pacjent w kohorcie odmówił poddania się zaplanowanym biopsjom; pozostałych 11 uczestników poddano biopsji dwu lub więcej razy. Przeprowadzono 30 z 33 zaplanowanych biopsji. Komórki zmodyfikowane genetycznie stanowiły medianę 0,8% komórek jednojądrzastych odbytnicy w dniu 21 i zmieniały się od 0,4% do 0,2% później (Figura 2B).
Przerwa w leczeniu
Rysunek 3
[patrz też: olx ozimek, symulator farmy 2015 allegro, zrosty po usunięciu macicy objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Edycja genowa CCR5 w autologicznych komórkach T CD4 osób zakażonych wirusem HIV AD 5”

 1. Bowler Says:

  O zastrzykach nawet nie myślę

 2. Kornel Says:

  [..] Cytowany fragment: apteczka pierwszej pomocy[...]

 3. Aleksander Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 4. Mad Rascal Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kofeina[...]

 5. Julita Says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

 6. Julian Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty warszawa cena[...]

 7. Jagoda Says:

  Profilakyka wlasnie ! 

Powiązane tematy z artykułem: olx ozimek symulator farmy 2015 allegro zrosty po usunięciu macicy objawy