Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Edycja genowa CCR5 w autologicznych komórkach T CD4 osób zakażonych wirusem HIV AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Dla porównania liczba limfocytów T CD4 u tych pacjentów znacząco wzrosła, z mediany 448 na milimetr sześcienny w punkcie wyjściowym do 1517 na milimetr sześcienny w tygodniu (P <0,001 przy zastosowaniu testu znakowania) (Figura 1A i Rys. Wszyscy pacjenci mieli zwiększoną liczbę limfocytów T CD4 po wlewie (Figura 1B oraz Tabele S1 i S2 w Dodatkowym Dodatku), ale obserwowaliśmy niejednorodność pomiędzy uczestnikami w obu kohortach, przy czym większość wzrostu liczby limfocytów T CD4 pochodziła z 7 uczestnicy, którzy mieli duży wzrost liczby limfocytów T CD4. Mediana zmian liczby limfocytów T CD4 od linii podstawowej, zgodnie z kohortą, pokazano na Figurze 1B. Zaobserwowaliśmy medianę (. SD) wzrostu o 1201 . 1350 komórek na milimetr sześcienny w tygodniu 1, który stopniowo spadł do mediany 615 komórek na milimetr sześcienny na koniec 36 tygodni, ale pozostał powyżej poziomów wyjściowych o 256 komórek na milimetr sześcienny (Rysunek 1B i Rys. S1 w Dodatku uzupełniającym). Mediana wzrostu liczby limfocytów T CD4 w tygodniu wynosiła 1765 . 1138 na milimetr sześcienny u uczestników z odpowiednim odzyskiem komórek T CD4 po HAART (czasami określanym jako odpowiedzi immunologiczne, zdefiniowane jako te z liczbą limfocytów T CD4> 450 na milimetr sześcienny przy badaniu przesiewowym, z udokumentowanym najniższym poziomem nie mniejszym niż 300 na milimetr sześcienny) i 637 . 1638 na milimetr sześcienny u uczestników z niewystarczającym odzyskiwaniem komórek T CD4 po HAART (czasami określane jako niereagujący na odpowiedź immunologiczną, definiowane jako te z CD4 T -cell utrzymuje się na stałym poziomie pomiędzy 200 na milimetr sześcienny a 500 na milimetr sześcienny przy badaniu przesiewowym, pomimo .2 lat HAART), ale różnica między tymi dwiema grupami nie była znacząca (P = 0,75 w teście Manna-Whitneya). Ustalenie zgodne z tymi obserwacjami było takie, że mediana stosunku limfocytów T CD4 do limfocytów T CD8 wzrosła ponad dwukrotnie, z 0,99 na początku do 2,62 w tygodniu (Figura 1C); mediana wskaźnika spadła do 1,14 w tygodniu 36. Wszczepienie komórek T CD4 zmodyfikowanych CCR5
Figura 2. Figura 2. Zmodyfikowane przez CCR5 komórki T CD4 w krążeniu i błonach śluzówki. Panel A pokazuje, że mediana bezwzględnej liczby krążących komórek T CD4 zmodyfikowanych CCR5 była podobna u uczestników z odpowiednim odzyskiem komórek T CD4 po wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej (HAART) (kohorty 1) oraz u pacjentów z niedostatecznym odzyskiem komórek T CD4 po HAART (kohorta 2). Panel B pokazuje ruch komórek zmodyfikowanych CCR5 do tkanek błony śluzowej odbytnicy. Pacjentów w kohorcie (zielone trójkąty) poddano biopsji odbytnicy w punkcie wyjściowym (niebieskie kółko) oraz w dniach 21 i 112, a ci w kohorcie 2 (brązowe kwadraty) poddano biopsji w punkcie wyjściowym (niebieskie kółko) i w dniach 42 i 252. Box wykresy przedstawiają 25. percentyl (dolna krawędź ramki), średnią (przerywana linia w polu), medianę (ciągła linia w polu), 75. percentyl (górna krawędź ramki) i 90. percentyl (wąs)
[więcej w: z dala od zgiełku cda, gsmok allegro, drób ozdobny allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Edycja genowa CCR5 w autologicznych komórkach T CD4 osób zakażonych wirusem HIV AD 4”

 1. Sugar Man Says:

  Article marked with the noticed of: błędy lekarskie[...]

 2. Kickstart Says:

  Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

 3. Błażej Says:

  [..] Cytowany fragment: dieta odchudzająca[...]

 4. Elżbieta Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

Powiązane tematy z artykułem: drób ozdobny allegro gsmok allegro z dala od zgiełku cda