Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z mechanicznymi zaworami serca AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Odpowiednie średnie czasy trwania w populacji B wynosiły 136 dni i 143 dni. Badania nad lekami i poziomami krwi
Tabela 2. Tabela 2. Pacjenci wymagający eskalacji dawki lub odstawienia dabigatranu i średni procent czasu powyżej docelowego poziomu minimalnego poziomu dabigatranu w osoczu. Początkowa dawka dabigatranu wynosiła 150 mg dwa razy na dobę u 15% pacjentów, 220 mg dwa razy na dobę w 54% i 300 mg dwa razy na dobę u 31%. Dawkę dabigatranu zwiększono u 39 z 162 pacjentów (24%) i konieczne było przerwanie leczenia dabigatranem w zależności od protokołu u 13 pacjentów (8%), którzy mieli najniższy poziom w osoczu poniżej 50 ng na mililitr pomimo leczenia dabigatranem w dawka 300 mg dwa razy na dobę (tabela 2).
Tabela 3. Tabela 3. Niecałe poziomy osoczowe dabigatranu, zgodnie z czasem trwania leczenia i populacją. Na podstawie metody interpolacji liniowej podobnej do metody opisanej przez Rosendaala i wsp. 18 w celu obliczenia czasu w zakresie terapeutycznym dla warfaryny, pacjenci z grupy dabigatranu mieli docelowy poziom w osoczu 50 ng na mililitr dla średnio 86% czasu, ze średnim odsetkiem czasu powyżej tego poziomu 84% w populacji A i 96% w populacji B (tabela 2). Podczas pierwszych 4 tygodni leczenia stężenie dabigatranu w osoczu było niższe w populacji A niż w populacji B (Tabela 3). W grupie leczonej warfaryną czas w zakresie terapeutycznym był niższy w populacji A niż w populacji B (49% vs. 51%). Związek pomiędzy obserwowanymi najniższymi poziomami dabigatranu a tymi przewidywanymi na podstawie modelowania dawki przedstawiono na ryc. S1 w dodatkowym dodatku.
Wyniki kliniczne
Tabela 4. Tabela 4. Potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo wyników w początkowych i rozszerzonych badaniach w populacji, której celem jest leczenie. Rycina 1. Rycina 1. Analiza Kaplan-Meier przeżycia wolnego od zdarzeń. Panel A pokazuje przeżycie wolne od zdarzeń od pierwszego zdarzenia zakrzepowo-zatorowego (tj. Udaru, zatoru systemowego, przemijającego ataku niedokrwiennego lub zawału mięśnia sercowego) lub śmierci (P = 0,24). Panel B pokazuje czas przeżycia wolnego od pierwszego krwawienia (P = 0,01). W każdym panelu pionowa linia wskazuje początek przedłużenia badania RE-ALIGN (RE-ALIGN-EX), a wartość P obliczono za pomocą testu chi-kwadrat Wald.
W grupie otrzymującej dabigatran udar wystąpił u 9 pacjentów (5%), a zawał mięśnia sercowego u 3 pacjentów (2%); nie było przypadków udaru lub zawału mięśnia sercowego w grupie leczonej warfaryną (Tabela 4). Jeden pacjent z grupy otrzymującej dabigatran i 2 pacjentów z grupy otrzymującej warfarynę zmarł (<1% w porównaniu z 2%) (szczegóły w Dodatku uzupełniającym). Zakrzepicę zastawki bez objawów klinicznych wykryto u 5 pacjentów, z których wszyscy byli w grupie otrzymującej dabigatran (3%) [przypisy: olx ozimek, zyrtec krople ulotka, olx psy warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z mechanicznymi zaworami serca AD 5”

 1. Junkyard Dog Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psychoterapia wrocław[...]

 2. Wheels Says:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

 3. Henryk Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu schodołazy towarowe[...]

 4. Victoria Says:

  Milo sie czytalo

Powiązane tematy z artykułem: olx ozimek olx psy warszawa zyrtec krople ulotka