Ortopedia i fizjoterapia
Zdrowe jedzenie i witaminy

Witamina B6 – gdzie ją znaleźć?

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

witamina-b6-w-jakich-produktach-spozywczych-znajduje-sie-witamina-b6[1]

Witaminy odgrywają olbrzymią rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Powinny one być przedmiotem zainteresowania każdego, kto dba o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania oraz stara się zapewnić sobie odpowiednie ilości składników odżywczych. Ważną pozycję w tym zestawieniu stanowi witamina B6. Bogatym jej źródłem jest kasza gryczana – smaczny składnik obiadów (i nie tylko). Obecna jest ona również w mięsach i wędlinach, takich jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jak działa na organizm witamina B6?

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

dreamstime-xs-53271829_620x413[1]

Witamina B6 posiada szereg ważnych funkcji w ciele ludzkim. Bierze ona udział w przemianach aminokwasów, ułatwiając ich rozkład, wspomaga magazynowanie energii, jest obecna w tworzeniu hormonów, hemoglobiny i enzymów. Jej pozytywne działanie wpływa m.in. na odpowiedni poziom ciśnienia we krwi, prawidłowe skurcze mięśni, pracę serca, sprawność układu nerwowego i ogólną odporność organizmu. Niedobór witaminy B6 przejawia się więc w takich objawach, jak np.: depresja, apatia, bezsenność, gorsze samopoczucie, drgawki i obniżenie sprawności procesów myślowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

METODA HEILMEYERA I KREBSA ILOsCIOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

METODA HEILMEYERA I KREBSA ILOśCIOWEGO OZNACZANIA W KRWI KWASU MOCZOWEGO Zasada: Po odbiałczeniu surowicy krwi oznacza się w niej ilość kwasu moczowego w fotometrze Pulfricha przy pomocy odczynnika Folina. Odczynniki: 1) 1,5510 roztwór octanu uranylu; 2) odczynnik Folina ; 50 gramów wolframianu sodu ogrzewa się przez 2-24 godziny przy użyciu chłodnicy zwrotnej z 40 ml 85% kwasu fosforowego o ciężarze właściwym 1,7 i z 350 ml wody; po ostu- dzeniu dopełnia się wodą do 500 ml ; 3) 22% roztwór sody; 4) woda przekroplona. Sprzęt: 1) fotometr Pulfricha; 2) pipety pojemności 12 ml, 8 ml, 4 ml, 3,6 ml i 0,4 ml ; 3) probówki chemiczne; 4) lejek i sączki. Wykonanie: Etap 1: (odbiałczenie surowicy) : Do 4 ml surowicy dodaje się 4 ml octanu uranylu (odczynnik 1) i 12 ml przekroplonej wody i po staran- nym wstrząsaniu odsącza od strąconego białka. Etap 2: (oznaczanie kwasu moczowego): Do 8 ml przej rzystego przesączu dodaje się 0,4 ml odczynnika Folina (odczynnik 2) i 3,6 ml roz- tworu sody (odczynnik 3). Read the rest of this entry »

Comments Off

METODA VAN SLYKEA ILOSCIOWEGO OZNACZANIA

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

METODA VAN SLYKEA ILOŚCIOWEGO OZNACZANIA MOCZNIKA W KRWI Zasada: ilość mocznika oznacza się z ilości amoniaku powstającego w krwi przy zadziałaniu ureazy. Odczynniki: 1) ureaza; 2) cytrynian potasu “in eubstomtior ; 3) alkohol kaprylewyj 4) 1j100.N kwas solny lub siarkowy; 5) 1j100.N ług sodowy; 6) wskaźnik Pattersona o składzie: 100 ml 0,02ro czerwieni metylo- wej i 30 ml 0,1 ro błękitu metylenowego. Sprzęt: 1) przyrząd złożony z 2 probówek z sobą połączonych; 2) mikrobiureta; 3) łaźnia wodna z termometrem; 4) pipety pojemności 1 ml, 3 mI, 5 ml i 15 mI. Etap 3: W celu przeprowadzenia z probówki A do probówki B amoniaku wytworzonego z mocznika krwi przepuszcza się w ciągu 30 sekund po- wietrze z probówki A do probówki B. Etap 4: Otworzywszy probówkę A wsypujemy do niej 4-5 gramów węglanu potasu i przepuszczamy szybko powietrze z probówki A do pro- bówki B; wytworzony amoniak zostaj e związany w probówce B przez Wykonanie: Etap 5: Dla rozłożenia mocznika z wytworzeniem amoniaku do probówki A przyrządu wlewa się 3 ml krwi cytrynia- nowej (zawierającej Ira suchego cytry- nianu potasowego) i dodaje się 1 ml lOro ureazy lub jeden sproszkowany kołaczyk ureazy Squibb, 5 ml wody przekroplonej i kropli alkoholu kaprylowego; miesza- ninę po zamknięciu probówki korkiem ogrzewa się na łaźni wodnej przez 10 mi- nut w ciepłocie 400C. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries