Witamina B6
Zdrowe jedzenie i witaminy

Indywidualne róznice sa tu ogromne

Posted in Uncategorized  by admin
March 21st, 2018

Indywidualne różnice są tu ogromne. Można zachować spokój w czasie pożaru i można – jak B. Prus – dławić się z przerażenia jadąc pociągiem przez most. Można wszystkiego stale się obawiać albo przeżywać ostry niepokój tylko w niektórych sytuacjach, np. seksualnej bliskości, wysokości, zamknięcia, brudu. Można czuć zagrożenie mając zapewnione maksimum bezpieczeństwa i czuć się bezpiecznym w warunkach rzeczywiście krytycznych. Słyszałem, jak w swoim komfortowym domu na brak poczucia bezpieczeństwa narzekała, kochana przez męża, żona sędziego Sądu Najwyższego i słyszałem, jak twierdziła, że zawsze czuje się bezpieczna dziewczyna niezamężna, w ciąży, żyjąca z niepewnej sprzedaży swoich obrazów. Są to już sprawy zdrowia psychicznego. Codziennie do lekarzy trafiają pacjenci idący przez życie, jak przez rzekę gęstą od krokodyli. Obawa kompromitacji i ośmieszenia, możliwość straty najbliższych, niepewność zarobków, pewnoś ć chorób i śmierci może podporządkować sobie wszystkie myśli i czyny. Kobieta, która nie lubi sama wychodzić, i hipochondryk gromadzący lekarstwa “na wszelki wypadek” to Przykłady drobnych zaburzeń, krok dalej i spotykamy osobnika, który w każdym uśmiechu dopatruje się kpiny, w każdym szepcie zmowy, w każdym niepomyślnym zbiegu okoliczności – intrygi albo nawet zamachu czyhających na jego życie konspiratorów. Poza wypadkami schorzeń mających zapewne podłoże organiczne jest wiele innych pochodzących z życiowej sytuacji. [więcej w: dom opieki, wkładki ortopedyczne, fizjoterapia Poznań ]

No Comments »

Poza pewnoscia milosci bliskich stary czlowiek pragnie pewnosci bazy materialnej

Posted in Uncategorized  by admin
March 20th, 2018

Poza pewnością miłości bliskich stary człowiek pragnie pewności bazy materialnej. To dlatego bywa skąpcem wie, ile kosztować może opieka, choroba i niedołęstwo. Inna rzecz, że, mimo uciułanej sporej sumy na czarną godzinę nieraz przeżywa ją w nędzy. Zdarzyć się tak może zarówno na skutek obawy przed jeszcze czarniejszą godziną, jak z powodu autonomizacji środka: posiadanie pieniędzy albo też chęć pozostawienia jak najwięcej dzieciom staje się celem ważniejszym niż względny dobrobyt w chorobie. Do wewnętrznych przyczyn powodujących uczucie zagrożenia należy obok nieprzygotowania i wieku także niepewność zdrowia. Według amerykańskich specjalistów od reklamy, zdrowie jest najsilniejszym zainteresowaniem przeciętnego człowieka już po trzydziestce. Lekarze mieliby dużo wolnego czasu, gdyby odpadły im wizyty pacjentów, którzy przychodzą “na wszelki wypadek”, by się uspokoić (co nie znaczy, iż te wizyty są całkiem niepotrzebne). Czło wiek, którego organizm nie funkcjonuje jak należy, lęka się – bardziej niż wtedy, gdy był w pełni sił – wymagań i gniewów, egzaminów i publicznych wystąpień, trudnych rozmów i aktów wyboru; ceni stabilność, nie zakłócony rytm dni, swojskość otoczenia, znajomy układ szczegółów. Mniej znane jest poczucie zagrożenia wynikające z charakteru. Przede wszystkim z charakteru, który rzeczywiście na ciosy naraża, np. cholerycznego i agresywnego, kłótliwego i złośliwego. Odpłacanie “pięknym za nadobne” jest w tym wypadku prawie regułą. Kto szydzi i atakuje musi spodziewać się, że z niego będą szydzić, że jego będą atakować. W rezultacie nigdy nie jest całkiem odprężony, nigdy nie czuje się całkiem bezpieczny. Cechą charakteru jest także skłonność do przeżywania zagrożenia nawet bez wyraźnych obiektywnych powodów. [patrz też: dom starców, fizjoterapia Poznań, dom starcow ]

No Comments »

« Previous Entries